IBIA och BOS stärker samarbetet inom spelintegritet

Organisationen International Betting Integrity Association (IBIA) och svenska Branschföreningen för Onlinespel (BOS), har undertecknat ett partnerskapsavtal som ger en ram för samarbetet mellan de två organisationerna. Inom den ramen kommer föreningarna att arbeta tillsammans i projekt som är av gemensamt intresse. Det framtida arbetet förväntas vara särskilt inriktat på de utmaningar som nyligen gjorda lagförändringar i Sverige inneburit och att främja effektiva vadslagnings- och integritetsregler som upprätthåller höga nivåer av marknadstillsyn och konsumentkanalisering.